PŁYTKA CZOŁOWA DO GNIAZDA ANTENOWEGO 2- I 3-WYJŚCIOWEGO ANTRACYT MAT K.1 BERKER -

Opis produktu